Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

Δελτία Τύπου

Τα νέα του σταδίου...

Ημερομηνία:  02-07-2020
Λ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
185 47 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ                           
ΤΗΛ. : 210 4893000                                                                                   
FAX : 210 4893036                                                    
www.sef-stadium.gr
                                                                                                   

Δελτίο Τύπου

Σε απάντηση δημοσιευμάτων, σχετικά με  κατασπατάληση δημόσιου χρήματος για  διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του ιστότοπου και των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης ΣΕΦ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Το ποσό των 25.000 ευρώ, αφορά δέσμευση ποσού, όπως προβλέπει ο νόμος 4412/16  και όχι σύμβαση ανάθεσης, ούτε τελικό κόστος σε ετήσια βάση και δύναται να είναι μικρότερο από το δεσμευθέν ποσό.

2. Σε απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκρίθηκε το ποσό των 15.000 ‎ευρώ (πλέον ΦΠΑ)  και η οικονομικότερη προσφορά που έχει ληφθεί ανέρχεται στο ποσό των 13.850 ευρώ για περίοδο 12 μηνών.

3. Η ανάληψη της δέσμευσης δεν αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά σε όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρία που θα αναλάβει την επικοινωνία, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτικά:

* Την ενίσχυση του ιστοτόπου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και την δημιουργία  πρωτογενούς περιεχομένου που θα σχετίζεται με το Στάδιο.

* Δημιουργία του απαιτούμενο οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο, γραφιστικά κλπ.)

* Δημιουργία κειμένων για χρήση στον ιστότοπο και ανάρτηση του περιεχομένου, συναρτήσει των αναγκών και της τρέχουσας επικαιρότητας.

* Παρακολούθηση της σελίδας και των στοιχείων επισκεψιμότητας.

* Γραφιστικές υπηρεσίες για κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο για τις ανάγκες του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας.

* Και λοιπές υπηρεσίες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα, ότι στόχος των δημοσιευμάτων ήταν η δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, αφού είναι γνωστή σε όλους η διαφορά μεταξύ της δέσμευσης ποσού και της σύμβασης ανάθεσης. 

Επιπλέον οι συντάκτες των άρθρων θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για διασταύρωση του ρεπορτάζ και τυχόν διευκρινίσεις. Το γεγονός ότι δεν λειτούργησαν σύμφωνα με τον κώδικα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αποδεικνύει τις προθέσεις τους.