Το ΣΕΦ διαθέτει σε λειτουργία για τις εκδηλώσεις και τους επισκέπτες του τρεις (3) εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης:

  • Το parking Α 100 θέσεων ΙΧ και 6 θέσεων πούλμαν.
  • Το parking Β 228 θέσεων ΙΧ.
  • Το parking Γ 194 θέσεων ΙΧ και 20 θέσεων πούλμαν.

Στον εσωτερικό παραλιακό δρόμο υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης 310 θέσεων ΙΧ.