Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λοιπές αίθουσες

Το ΣΕΦ διαθέτει σε λειτουργία για τις εκδηλώσεις και τους επισκέπτες του τρεις (3) εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης:

  • Το parking Α 100 θέσεων ΙΧ και 6 θέσεων πούλμαν.
  • Το parking Β 228 θέσεων ΙΧ.
  • Το parking Γ 194 θέσεων ΙΧ και 20 θέσεων πούλμαν.

Στον εσωτερικό παραλιακό δρόμο υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης 310 θέσεων ΙΧ.

Βρίσκονται στο δυτικό λιμενίσκο και το δυτικό κανάλι του ΣΕΦ. Περικλείονται από χερσαίο χώρο.

Είναι ιδιαζούσης μορφής γιατί εκτείνονται στο μήκος γεωφυσικού καναλιού και καταλήγουν σε μικρό λιμενίσκο εκτόνωσης.

Πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τους περιβαλλοντικούς όρους που απορρέουν από το νόμο.

Ξεχωρίζουν για την προνομιακή τους τοποθεσία, γιατί βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης σε κομβικό σημείο των μέσων συγκοινωνίας.

Περιλαμβάνουν:

  • 200 θέσεις ελλιμενισμού μικρών και μεσαίων σκαφών.

Αυτόνομη αίθουσα 380 τ.μ. πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πυρασφάλειας, κλιματισμού, μικροφωνικής εγκατάστασης και αποδυτήρια.

Δυνατότητα επέκτασης της αίθουσας μέσω ηλεκτροκίνητης κουρτίνας.