Αυτόνομη αίθουσα 533 τ.μ. πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πυρασφάλειας και αποδυτήρια.

Δυνατότητα χρήσης μικροφωνικής εγκατάσταση.