Βρίσκονται στο δυτικό λιμενίσκο και το δυτικό κανάλι του ΣΕΦ. Περικλείονται από χερσαίο χώρο.

Είναι ιδιαζούσης μορφής γιατί εκτείνονται στο μήκος γεωφυσικού καναλιού και καταλήγουν σε μικρό λιμενίσκο εκτόνωσης.

Πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τους περιβαλλοντικούς όρους που απορρέουν από το νόμο.

Ξεχωρίζουν για την προνομιακή τους τοποθεσία, γιατί βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης σε κομβικό σημείο των μέσων συγκοινωνίας.

Περιλαμβάνουν:

  • 200 θέσεις ελλιμενισμού μικρών και μεσαίων σκαφών.