Χώρος  (4.000τμ). Διαθέτει:

 • Πλήρη και πολλαπλά συστήματα φωτισμού.
 • Ηχητικό σύστημα πλήρως ανακαινισμένο.
 • 2 νέους ηλεκτρονικούς πίνακες (videowall & matrix).
 • Εσωτερικό κύκλωμα TV.
 • Άφιξη οπτικών ινών.
 • Σύστημα τηλεοπτικών μεταδόσεων.
 • Πλήρες σύστημα κλιματισμού και αερισμού.
 • 6.186 θέσεις στα πάνω διαζώματα.
 • 4.316 θέσεις στα κάτω διαζώματα.
 • 68 θέσεις σε πτυσσόμενες κερκίδες

Ενδείκνυται για διεξαγωγή:

 • Αθλητικών, συνεδριακών εκδηλώσεων.
 • Συναυλιών.
 • Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
 • Εκθέσεων. Δυνατότητα ενοποίησης με αίθουσες προθέρμανσης,δημιουργώντας ενιαίο εκθειακό χώρο μέχρι και 8.000τμ.