Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Ε.Φ.

ΣΕΦ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc