Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018

ΚΑΔΟΙ_2018.doc

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ για την κάλυψη αναγκών του Σταδίου ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.)

ΣΕΦ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΙΚΙΣΚΟΥ___2017.doc