Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φ29/9929/26-3-2019 (ΚΑΜΕΡΕΣ)

SCAN_001INDOOR.pdf