ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ_ΠΙΝΑΚΩΝ__ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf