9754__ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1.pdf

Παράρτημα_ανακοινώσεων_Συμβάσεων_εργασίας_Ορισμένου_Χρόνου_ΣΟΧ_12-2-2019.pdf

Ειδικό_Παράρτημα_Α1_Απόδειξης_Χειρισμού_ΗΥ_17-1-2019.pdf

11643_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.pdf