10994___ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ__ΓΙΑ_ΠΑΡΟΧΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf