9713__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΓΙΑ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΚΕΛΥΦΟΥΣ.pdf