Το Στάδιο ειρήνης και Φιλίας επισκέπτονται ετησίως πάνω από 40 σχολεία της χώρας μας αλλά και σχολές του εξωτερικού. Η επίσκεψη των μαθητών/φοιτητών χωρίζεται σε τρία μέρη: 

  1. Περιήγηση στους χώρους του ΣΕΦ και ιστορική αναδρομή.
  2. Παιχνίδι και φωτογραφίες στην Αρένα και τα Προθερμαντήρια.
  3. Συζήτηση και ερωτήσεις.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τους αθλητικούς χώρους, τη γνωριμία τους με τα αθλήματα και την ενημέρωση τους γύρω από θέματα αθλητισμού και αθλητικής παιδείας.