Τιμές  εκμίσθωσης χώρων

 

ΧΩΡΟΙΕΜΒΑΔΟΝ (m2)ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ m2

ΤΙΜΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΕΤOΙΜΑΣΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ m2

ΑΡΕΝΑ3.980*6.000€3.000€/ΗΜΕΡΑ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ9081.900€950€/ΗΜΕΡΑ
ΦΟΥΑΓΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ7601€0.50€
ΦΟΥΑΓΕ ΕΠΙΣΗΜΩΝ4421€0.50€
ΠΑΤΑΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ4651€0.50€
ΑΙΘΟΥΣΑ Β214200200€
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ3.0001€0.50€
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ0.50€0.25€

 * Η τιμή της Αρένας ως εκθεσιακός χώρος προσαρμόζεται στο 1€/m2 

ΧΩΡΟΙ

ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

ΤΙΜΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΕΤOΙΜΑΣΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ m2

            

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΑ ΤΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ

0.90/m2

 

  
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε 523 550€275€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ 123 120€ 60€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 160 60€ 30€  
ΑΙΘΟΥΣΑ 2374 400€ 200€  
ΑΙΘΟΥΣΑ 3520 500€ 250€ 

   ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 3.514 τμ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 4520 500€250€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 5910 900€ 450€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 6 910900€ 450€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 7654 650€ 325€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 8756 760€ 380€ 

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1.516 τμ.   

ΑΙΘΟΥΣΑ 9380 400€ 200€ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 10380 400€ 200€