Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λοιπές Δραστηριότητες

Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της Άνω Εξωτερικής Μετώπης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ. αποφάσισε τη διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της άνω εξωτερικής μετώπης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.Η επιφάνεια της μετώπης,με ύψος 5,10μ, περίμετρο 416,48μ και συνολικό εμβαδόν 2125 τμ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια επικοινωνία.Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης ορίστηκε στις ογδόντα πέντε χιλιάδες (85000) ευρώ πλέον τελών και φόρων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σ.Ε.Φ.(επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο, Πειραιάς) ενώπιον επιτροπής, την 1η του μηνός Μαρτίου του 2018 και ώρα 10 π.μ. και για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη, η υψηλότερη τιμή μηνιαίου μισθώματος σε συνδυασμό με την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 1η του μηνός Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Φ.